Gemeente Amsterdam – Duurzaam020

Een campagne huisstijl voor Duurzaam020 dat alles met betrekking tot duurzaamheid in Amsterdam organiseert en communiceert. De stijl mocht geen logo bevatten maar moest wel als logo toepasbaar zijn. We hebben een set van illustratieve vormelementen ontwikkeld. Elementen die makkelijk toepasbaar zijn op andere campagnes en divers achtergronden. En die ingezet kunnen worden als een eigen illustratiestijl om snel eigen beelden te kunnen produceren. De verschillende vormelementen staan voor de verschillende thema’s: duurzame energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en schone lucht. Alle thema’s komen samen in een overkoepelend vormelement.

A campaign house style for ‘Duurzaam020’ that organises and communicates everything about sustainability in Amsterdam. The style was not supposed to contain a logo but should be used as a logo. We have developed a set of illustrative form elements. Elements that are easily applicable and they can be deployed as their own illustrative style. The various forms depict the different themes: renewable energy, circular economy, climate change and clean air. All themes come together in an umbrella form element.  


OpdrachtgeverGemeente AmsterdamWerk strategie, concept, ontwerp, illustratie, productie en artdirection van fotografie

© 2017 Stratford Design All rights reserved